Skapa ett lyckat kundevent

Det är hård konkurrens mellan olika företag inom respektive branscher, vilket gör att det kan vara svårt att sticka ut ur mängden med sin marknadsföring. För att urskilja sig från mängden är ett tips att arrangera olika kundevent. Detta är även ett marknadsföringssätt som oftast är väldigt uppskattat av kunderna då de känner att de får något i gengäld av företaget.

Kortfattat handlar marknadsföring om hur företaget uppfattas av konsumenterna. Därför är marknadsföringen av företaget ytterst viktig, då den bygger starka relationer med kunderna och även lockar nya. Nedan kommer det beskrivas hur ett företag på bästa sätt kan anordna kundevent som skapar hållbara relationer med både nya och gamla kunder.

Våga vara personlig

För att eventet ska bli lyckat är det viktigt att företaget vågar vara personligt. Det finns flera olika sätt att skapa känslan av ett det är ett personligt event utan att släppa in kunderna alldeles för långt in på djupet i företaget.

Vanligtvis brukar det serveras dryck och någon form av tilltugg på event och detta är ett utmärkt sätt att vara personlig på. Ett tips är att beställa tårtor med företagets tryck på och olika fotografier som representerar företaget. På så sätt skapar det en intim känsla och en känsla av att man som kund integreras i företaget. Genom en enkelt sökning på Google med nyckelorden beställ tårta får man enkelt fram hemsidor som exempelvis dintårta.se vilka gör det möjligt att beställa hem en mängd olika varianter.

Syfte och målgrupp

För att enklare kunna skapa ett personligt event är det viktigt att fokusera på syftet med eventet och vilken målgrupp det ska rikta sig till. En rekommendation är att hålla målgrupperna små, detta eftersom det då blir enklare att skapa ett tema på eventet. Om målgruppen exempelvis är personer i åldrarna 25-70 kan det bli för stort spann och risken finns att eventet inte längre känns personligt.

Det är även viktigt att ha ett tydligt mål och syfte med eventet. Om målet är att skapa bättre kundkontakter är det viktigt att företaget i förtid specificerar hur de ska gå tillväga för att göra detta. Det är även viktigt att företaget bestämmer ett budskap som de vill nå ut med under eventet.

Var ute i god tid

Det är viktigt att vara ute i god tid med inbjudan då det gör att fler har möjlighet att komma på eventet. En rekommendation är att skicka ut inbjudan mellan fyra till sex veckor innan eventet. Det finns många olika sätt att skicka ut inbjudan på, ett sätt är att dela eventet på sociala medier. Dock är detta inte det bästa om man vill vara personlig gentemot sina kunder, då är det mer fördelaktigt att skicka ut personliga inbjudningar via post eller mejl till respektive kund.

I inbjudan är det viktigt att företaget nämner vissa saker, exempelvis vad som kommer hända och varför det är viktigt att delta på eventet. Det är även viktigt att vara noggrann med tid och plats så att detta framgår tydligt. Framgår det inte tydligt finns det en risk att kunden inte dyker upp på eventet. Meddela även i inbjudan att det kommer att bjudas på lättare tilltugg i form av tårta och dryck så att deltagarna är medvetna kring detta i förtid och inte kommer alldeles för hungriga.